en      cz

Technologie výroby

 

   Tímto článkem Vám ukážeme, jak postupujeme při výrobě replik chladných zbraní u firmy ElGur.

Materiál

   Na čepele replik (mečů, fedrschwertů, kordů, šavlí, tesáků...) používáme jen nejkvalitnější německou ocel s označením 54SiCr6, dleČSN 14260 (tzv. Pérová ocel). Tu si sami vybíráme. Na příčky a hlavice používáme běžnou konstrukční ocel.

Čepel  

   Na čepel replik (meč, fedrschwert, kord, šavle, tesák...) používáme vždy nový materiál. U starého materiálu je zvýšené nebezpečí různých skrytých vad.
 
  U některých typů replik (meč, fedrschwert,  tesák...) jsou čepele předkovány v kovárně. Tato technika je časově náročná a pracná. Výměnou za to je ale v souladu s dávnými postupy našich předků.
   Drážky na čepeli nejsou frézovány, jsou vybrušovány ručně, u některých typů jsou předkovány. Účelově zpevňují čepel, podobně jakove stavebnictví profil I.

 

 

Blacksmith ElGur

Blade

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalení

 

Čepele replik (meč, fedrschwert, kord, šavle, tesák...) kalíme průmyslově a to v kalírně, která se  specializuje na materiál 54SiCr6. Dosahujeme tak nejlepších výsledků a máme kvalitu pod kontrolou. Čepele (mečů, fedrschwertů, kordů, šavlí, tesáků...) kalíme na hodnoty 51-52 HRc. Při těchto hodnotách se v oceli sbíhá v ideálním poměru tvrdost, pružnost a houževnatost, která zajišťuje dlouhou životnost výrobku.

Zkoušky

   Každá várka je po zakalení přeměřena zkouškou tvrdosti. Dále čepel podrobujeme testu pružnosti a pevnosti. Tyto testy děláme proto, abychom co nejvíce snížili riziko poškození repliky a vyvarovali se jakýchkoliv našich či Vašich sekundárních problémů.

Broušení a leštění čepele

   Po zkouškách čepel do detailu dobrousíme na požadovaný tvar. Poté se čepel leští. Poslední leštění provádíme ručně. Tímto čepele vypadají věrohodně jako za dávných dob.

Příčky

   Příčky kujeme ručně do požadovaného tvaru. Otvory v příčkách nejsou frézovány. Kovářsky je prosekáváme a posléze  kalibračními trny přizpůsobujeme na přesný tvar řapu čepele (meče, fedrschwertu, šavle, tesáku...).

   Ukázku z výroby příčky naleznete zde...

Hlavice

   Hlavice kovářsky ručně předkováváme.  Pak dobrousíme. Kalibračními trny přizpůsobíme otvor v hlavici přesně podle tvaru řapu, jak se to dělalo kdysi. Nikdy nepoužíváme odlitky!

Dvoudílné hlavice u vikingských mečů

 

   Hlavice vikingského meče se často skládá ze dvou částí. Jsou to horní příčka a hlavice. První část (horní příčka) nasadíme na řap. Následně řap vikingského meče roznýtujeme. Poté pomocí dvou nýtů nasadíme na vikingský meč druhou část (hlavici). Nýty, které drží tyto dvě části pospolu, roznýtujeme.

Hlavice a příčky ElGur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavice ElGur 2

Hlavice ElGur

Hlavice ElGur 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdobící techniky

 

Rýhování

   Na rýhování používáme speciálně tvarované kovářské majzlíky, kterými sekáme do kovu. Výsledkem jsou hrubší rýhy.
Rytí

   Ryteckou práci provádíme ryteckými dlátky a za jejich pomoci ryjeme do povrchu kovu.
Taušírování

   Stará zdobící technika, u které vkládáme měkčí kov (měď, stříbro, zlato) do kovu tvrdého (ocel). Je velmi náročná na zkušenosti, přesnost a čas. Do oceli vyrýváme drážky. Do drážek vklepáváme kladívkem nebo čakany drát z měkčího kovu tak, že se do drážky zatemuje (aretuje). Měkký kov tak již nemůže vypadnout.

Leptání

   Techniku leptu pomocí kyselin provádíme se speciálním alchymistickým náčiním do povrchu oceli.

Jílec

   Jílce připravujeme z vysušeného dřeva vysoké jakosti. Dřevo opracujeme do tvaru jílce, ať se co nejlépe drží a vyhovuje vysokým standardům. Opracovaný jílec omotáme lněným provázkem. Ten zpevňuje a chrání dřevěné jádro.
   Dále jílec potahujeme kůží, obmotáváme řemínkem nebo drátkem apod. Tak jak je možné dodnes vidět na dochovaných mečích, fedrschwertech, kordech, šavlích, tesácích atd. v muzeích a publikacích.

Konstrukce

   Na spodním konci čepele je vytažen řap. Na řap nasadíme příčku s vyseknutým otvorem pro zapuštění čepele. Příčku na řap nasadíme vždy pod tlakem tak, aby spojení příčky s čepelí bylo co nejpevnější. Na konec řapu nasadíme hlavici meče stejným způsobem. Konec řapu nad hlavicí roznýtujeme. Příčka i hlavice na řapu pevně drží.
   Dřevo vkládáme mezi hlavici a příčku, které je rozpírá. Tímto způsobem docílíme pevné konstrukce repliky (meče, fedrschwertu, šavle, tesáku...). Dále viz jílec.
   Tímto je replika meče sestavena.


 Poznámka ředitele výroby Jana Motyčky: „Přivařování příček a hlavic k čepeli nedoporučujeme a neděláme. Při svařování dochází ve svařovaném materiálu kvnitřnímu pnutí, což může vést ke zlomení čepele v místě nebo okolí sváru.

 

Kontrola kvality

   Dříve než replika (meč, fedrschwert, kord, šavle, tesák...) opustí firmu ElGur, pečlivě prohlédneme jednotlivé komponenty se zaměřením na detail. Po složení repliky pak znovu probíhá kontrola kvality. Výrobek hodnotíme jako celek. Replika (meč, fedrschwert, kord, šavle, tesák...), která nesplňuje náročné body kvality, neopouští dílnu ElGur.

Spedice

   Repliku (meč, fedrschwert, kord, šavle, tesák...) nakonzervujeme olejem. Zabalíme do slídy. Tím je chráněna proti korozi. Vložíme  ji do krabice s polystyrénem. Polystyrén speciálně ručně upravíme pro uložení repliky, aby nedocházelo k poškození nebo jejímu pohybu během transportu.

   Nyní je replika připravená na cestu k Vám ...                           

Záruka, servis, přebroušení

   Na výrobky od firmy ElGur dostáváte dvouletou záruku.
   V návaznosti na výrobu zajišťujeme servis našich replik chladných zbraní. Z nejčastějších  servisních požadavků uvádíme natahování nových kůží na jílce a přeleštění čepelí.

Vada materiálu

   Od roku 2006 se nám vrátily pouze 4 repliky (meče, fedrschwertu, šavle, tesáku...), které měly vadu materiálu. Tyto repliky byly v záruce řádně opraveny.

zpět
Copyright © 2006-2014 All rights reserved ElGur Všeobecné podmínky